การเปลี่ยนคำศัพท์เอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

มาดูการเปลี่ยนคำศัพท์จากเอกพจน์(Singular) ให้เป็นพหูพจน์(Plural) แบบง่ายๆได้ใจความกันดีกว่า

การเปลี่ยนคำศัพท์จากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีหลักการดังนี้

 • เติม s ในคำศัพท์ เช่น scoop + s = scoops
 • เติม es หลังคำศัพท์ที่ออกเสียง /iz/ ซึ่งมักจะเป็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร s, x, sh, ch เช่น
 • dish + es = dishes
 • dress + es = dresses
 • box + es = boxes
 • branch + es = branches
 • ถ้าคำศัพท์ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es  เช่น Cherry ก็จะเป็น Cherries แต่จะยกเว้นคำศัพท์บางคำที่ลงท้ายด้วย y ก็จริงแต่ออกเสียงสระจะสามารถเติม s ได้เลย เช่น day + s = days
 • สามารถเติม s ได้เลยในคำศัพท์ที่ลงท้าย o แล้วออกเสียงสระ เช่น stereo + s = stereos ยกเว้นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย o แต่ออกเสียงพยัญชนะ ให้เติม es เช่น hero + es = heroes
 • คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es เช่น Knife ก็จะเป็น Knives แต่ก็ต้องดูดีๆ เพราะก็ไม่เสมอไปบางคำก็สามารถเติม f ได้เลยเป็นกรณียกเว้น เช่น cliffs หรือ puffs
 • บางคำจะเปลี่ยนการสะกดไปเลย เรียกว่า Irregular plurals หมายความว่าตอนเป็นเอกพจน์จะมีการสะกดแบบหนึ่ง แต่เมื่อเป็นพหูพจน์กลับสะกดอีกแบบหนึ่ง เช่น
 • Child เป็น Children
 • Mouse เป็น Mice
 • Tooth เป็น Teeth