การอธิบายแง่คิดมุมมองต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อนอยากรู้ไหมว่าถ้าเราจะอธิบายมุมองการคิดเช่น มองโลกในแง่ร้าย มองโลกในแง่ดี เราจะใช้คำว่าอะไรดีในภาษาอังกฤษ เดียวในบทความนี้มีคำตอบ มาศึกษากันเถอะ

มาเริ่มที่ ถ้าเราจะบอกว่ามองโลกในแง่ร้าย เราจะใช้คำว่า Pessimistic
ตัวอย่างประโยคการใช้งาน Pessimistic
I can’t stand being around pessimistic people for too long, they really bring me down.

ส่วนถ้าจะบอกว่ามองโลกแง่ดี เราก็จะใช้คำว่า Optimistic
ตัวอย่างประโยคการใช้งาน Optimistic
Somchai was optimistic and always saw the best in every situation.

แล้วถ้าจะมองโลกแง่ปกติหรือมองแบบคนส่วนใหญ่คิดกัน เราก็จะใช้คำว่า Most likely

ทีนี้เพื่อนๆก็ทราบกันแล้วว่าการมองในแง่มุมต่างๆแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร อย่าลืมนำเอาไปฝึกฝนใช้กันนะ