การอธิบายแง่คิดมุมมองต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อนอยากรู้ไหมว่าถ้าเราจะอธิบายมุมองการคิดเช่น มองโลกในแง่ร้าย มองโลกในแง่ดี เราจะใช้คำว่าอะไรดีในภาษาอังกฤษ เดียวในบทความนี้มีคำตอบ มาศึกษากันเถอะ มาเริ่มที่ ถ้าเราจะบอกว่ามองโลกในแง่ร้าย เราจะใช้คำว่า Pessimistic ตัวอย่างประโยคการใช้งาน Pessimistic I can’t stand being around pessimistic people for too long, they really bring me down. ส่วนถ้าจะบอกว่ามองโลกแง่ดี เราก็จะใช้คำว่า Optimistic […]

Read Article →