การพูดว่าไม่เคยทำอะไรเป็นภาษาอังกฤษ

การพูดว่าไม่เคยทำอะไร ไม่เคยทานอะไร ไม่เคยรู้จักกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก่อน เป็นภาษาอังกฤษ นั้นมักใช้ Never ซึ่ง Never เป็นคำวิเศษแสดงความถี่ หรือ adverb of frequency  ที่แปลว่าไม่เคย ใช้บอกว่าไม่เคยทำกริยาใดๆ มีโครงสร้างการใช้ดังนี้
1. Subject + Never + Verb 2
ตัวอย่าง
Tam never knew what Nan likes.
She never told me anything.

2 Subject + Verb to have + Never+ Verb 3
ตัวอย่าง
Marry has never talked to Tony.

ไม่ยากใช่ไหมลองนำไปใช้กันดู