การบอกลาภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

โดยทั่วไปการบอกลาภาษาอังกฤษ เราก็นิยมใช้คำว่า Goodbye เป็นหลัก เพราะใช้ง่าย สุภาพ และเจอบ่อยด้วย แต่รู้ไหมว่ายังมีการบอกลานอกเหนือจาก Goodbye ภาษาอังกฤษอีกหลายแบบ ที่แบ่งประเภทให้ว่าเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วย วันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกัน

บอกลาแบบเป็นทางการ

 • Goodbye
 • Take care
 • I enjoyed seeing you again.
 • Keep in touch
 • Say hello to your family for me.
 • Until tomorrow.
 • It was nice meeting you.

บอกลาแบบไม่เป็นทางการ

 • Have a good one
 • Bye bye!
 • Its getting late and I have got to go.
 • I’m off
 • So long
 • All right then
 • I must be going
 • Take it easy

จากการบอกลา ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการนั้นมีให้พูดได้หลายแบบลองหยิบไปใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือในโอกาสจังหวะแต่ละแบบให้หลากหลายกัน เพื่อฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษ