การถามว่าโทรมาจากไหน เป็นภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

calling

การถามว่าโทรมาจากไหน เป็นภาษาอังกฤษ เราควรจะพูดว่าอย่างไรดีนะ หลายครั้งที่เรารับโทรศัพท์แล้วเราก็อยากจะทราบว่าเขาคือใครชื่ออะไร ซึ่งเราสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้จากประโยคนี้
Who is calling please?

หลายคนอาจจะนึกประโยคนี้ไม่ออกหรือไม่เคยเห็นประโยคนี้เลย ก็เลยใช้อีกประโยคหนึ่งที่ถามว่าคุณคือใคร (Who are you?) ซึ่งค่อนข้างไม่สุภาพเท่าไรนัก ควรจะใช้ Who is calling please? ดีกว่า

ตัวอย่าง
A: May I speak with Mr. Green, please?
B: Who is calling please?
A: This is Mr A from ABC Company.
B: One moment please.

และนี้ก็เป็นการ ถามถึงคู่สนทนาว่าเขาคือใครในการคุยผ่านทางโทรศัพท์ที่สุภาพและถูกต้องจ้า