การถามย้ำเป็นภาษาอังกฤษ

เคยไหมบางครั้งฟังสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ถนัด ฟังไม่ออก ไม่ได้ยิน หรือไม่ทันได้ฟัง เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับคุณ แน่นอนว่าในหัวของคุณก็จะมีประโยคภาษาไทยเลยว่า พูดว่าอะไรนะ?  ขออีกที ไม่ได้ยิน? พูดใหม่ได้ไหม? ประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษล่ะ ถ้าจะบอกให้เขา/เธอพูดย้ำสิ่งนั้นอีกครั้ง จะพูดแบบไหนได้บ้าง มาดูกันเลย

  • Sorry, I didn’t (quite) catch that.
  • Pardon?
  • Sorry, I didn’t hear what you said.
  • Sorry, I didn’t get that
  • Could / Can you please repeat that?
  • Do you mind repeating that?
  • Got it.
  • Now I see, thank you.

จากตัวอย่างการขอให้ผู้พูดนั้นพูดให้เราฟังอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษข้างต้นก็พอจะเป็นตัวอย่างการใช้ให้เราสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเจอเหตุการณ์ที่เราฟังข้อความไม่ทัน ฟันไม่ออก หรือไม่ทันได้ฟัง แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย เพราะจะทำให้คนพูดรู้สึกเสียความรู้สึกหรือเป็นการแสดงออกถึงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฟังเขา/เธอ เพราะฉะนั้นควรนำประโยคเหล่านนี้ไปพูดให้น้อยลงแต่ หันมาพยายามตั้งใจฟังผู้พูดจะดีกว่า