การถามข้อมูลติดต่อเพื่อทำความรู้จักเป็นภาษาอังกฤษ

ปกติหลังจากเราได้พบเจอหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักแล้ว อาจจะมีการขอข้อมูลไว้สำหรับติดต่อกันภายหลัง เช่นเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางการติดต่อใน Social network  เป็นต้น ซึ่งในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษก็จะใช้ประโยคประมาณว่า What’s your phone number? ก็คือถามตรงๆกันไปอีกเช่นเคย ถึงแม้ว่าประโยคนี้เรียนไปแล้วอาจจะมีประโยชน์เลยไม่น้อย แต่ในความเป็นจริงอาจจะฟังดูตรงเกินไปและถ้าหากเป็นเพศที่ตรงข้ามกับคุณอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่ถามว่าพูดได้ไหมก็พูดได้ แต่อาจจะใช้ประโยคที่เบาลงมาหน่อยแทน เช่น Could I get your phone number? หรือจะให้สั้นลงมากก็พูดว่า Could I get your number?

ในขณะที่การถาม Email อาจจะดูเป็นข้อมูลที่ไม่ส่วนตัวเกินไปสำหรับการรู้จักกันครั้งแรกๆ ก็สามารถใช้คำถามนี้ได้ Could I get your email address?  หรือถ้าเป็น Social network  ก็จะใช้คำถามที่มีโครงสร้างคือ Are you on + ชื่อ Social network   เช่น Are you on Linkedin? ,  Are you on Facebook? , Are you on Skype?

โดยการตอบคำถามก็สามารถตอบได้ดังนี้

  • คำถาม Could I get your number?

เราสามารถตอบคำถามได้ว่า Sure, my phone number is … (หมายเลขเบอร์โทรของคุณ)  หรือ

Sure, it’s… (หมายเลขเบอร์โทรของคุณ)

  • คำถาม Could I get your email address?

เราสามารถตอบคำถามได้ว่า  Sure, my email address is … (อีเมล์ของคุณ) หรือ

Sure, it’s… (อีเมล์ของคุณ)

  • คำถาม Are you on Linkedin? , Are you on Facebook? , Are you on Skype?

เราสามารถตอบคำถามได้ว่า  Yes, I am  หรือ No, I’m not แต่ถ้าหากคุณตอบว่าไม่มีแต่คุณยังต้องการติดต่อด้วยวิธีอื่นก็สามารถพูดว่า  No, but my email address is … หรือ No, but my phone number is …