การกล่าวรับคำขอโทษภาษาอังกฤษล่ะ ?

เมื่อมีผู้กล่าวคำขอโทษกับเราเราจะต้องกล่าวตอบรับคำขอโทษ จากเขาตามมารยาททางสังคม โดยสามารถใช้ได้หลายคำ ลองนำไปใช้กันดูนะ

–           That’s all right. = ไม่เป็นไร

–           That’s OK. = ไม่เป็นไร

–           Never mind. = ไม่เป็นไร

–           Don’t mention it. = ไม่เป็นไร(อย่าใส่ใจเลย)

–           Forget it. = ไม่เป็นไร (ช่างมันเถอะ)

มาดูตัวอย่างบทสนทนาง่ายๆกัน

A มาเรียนสายจึงขอโทษครู B

A: I am sorry to arrive late.

B: That’s all right. Come in, please.

A: Thank you.