การกล่าวตอบกลับการขอบคุณนอกจาก You’re welcome

การรับเมื่อมีคนที่เราได้ช่วยเหลือ แล้วเขาทำการขอบคุณเราที่เราได้ช่วยเหลือเขา เราสามารถตอบเขาได้ว่า You’re welcome แต่ว่านอกจากประโยคนี้แล้วยังมีการตอบแบบอื่นๆได้อีกหลากหลายรูปแบบ เรามาดูกันดีกว่า

ตัวอย่างถ้ามีคนบอกขอบคุณเราว่า Thank you for your help today. สามารถตอบได้ว่า

ตอบแบบเป็นทางการ Formal
You’re welcome.
The pleasure is mine.
You’re most welcome.
We appreciate your business.
We appreciate your custom.
I’m happy to help.

ตอบแบบไม่เป็นทางการ Casual
My pleasure.
Pleasure.
I know you’d do the same for me. (ใช้กับคนที่รู้จัก)
That’s alright.
No worries.
Don’t mention it. (นิยมใช้ใน British English)
It was the least I could do. (นิยมใช้ใน British English)
Anytime.
No problem. (นิยมใช้ใน US English)
Sure, no problem. (นิยมใช้ใน US English)
It was nothing.

ทีนี้เพื่อนๆก็ได้ประโยคในการตอบกลับหลายๆแบบแล้วลองนำเอาไปใช้พูดดูการสนทนาของเราจะได้หลากหลายมากกว่าการใช้ประโยคซ้ำๆเดิมๆแบบ You’re welcome. นะ