การกล่าวตอบกลับการขอบคุณนอกจาก You’re welcome

การรับเมื่อมีคนที่เราได้ช่วยเหลือ แล้วเขาทำการขอบคุณเราที่เราได้ช่วยเหลือเขา เราสามารถตอบเขาได้ว่า You’re welcome แต่ว่านอกจากประโยคนี้แล้วยังมีการตอบแบบอื่นๆได้อีกหลากหลายรูปแบบ เรามาดูกันดีกว่า ตัวอย่างถ้ามีคนบอกขอบคุณเราว่า Thank you for your help today. สามารถตอบได้ว่า ตอบแบบเป็นทางการ Formal You’re welcome. The pleasure is mine. You’re most welcome. We appreciate your business. […]

Read Article →