กริยา 3 ช่องฉบับเต็ม!!! Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า  Irregular Verb เราควรจะจำกันไว้นะ ด้านล่างนี้เป็นแบบสมบูรณ์ ทั้งหมดเรียงตามตัวอักษร ทั้งหมด 470 คำ

A
InfinitiveSimple PastPast Participle
abideabided / abodeabided
alightalighted / alitalighted / alit
arisearosearisen
awakeawakened / awokeawakened / awoken
B
backbitebackbitbackbitten
backslidebackslidbackslidden / backslid
be [ am, is, are]was, werebeen
bearboreborn / borne
beatbeatbeaten / beat
becomebecamebecome
befallbefellbefallen
begetbegat / begotbegotten
beginbeganbegun
beholdbeheldbeheld
bendbentbent
bereavebereaved / bereftbereaved / bereft
beseechbesought / beseechedbesought / beseeched
besetbesetbeset
bestrewbestrewedbestrewn / bestrewed
betbet / bettedbet / betted
betakebetookbetaken
bethinkbethoughtbethought
bid (farewell)bid / badebidden
bid (offer amount)bidbid
bindboundbound
bitebitbitten
bleedbledbled
blowblewblown
breakbrokebroken
breedbredbred
bringbroughtbrought
broadcastbroadcast / broadcastedbroadcast / broadcasted
browbeatbrowbeatbrowbeaten / browbeat
buildbuiltbuilt
burnburned / burntburned / burnt
burstburstburst
bustbusted / bustbusted / bust
buyboughtbought
C
castcastcast
catchcaughtcaught
chidechided / chidchided / chidden
choosechosechosen
clapclapped / claptclapped / clapt
clingclungclung
clotheclothed / cladclothed / clad
colorbreedcolorbredcolorbred
comecamecome
costcostcost
creepcreptcrept
crossbreedcrossbredcrossbred
cutcutcut
D
daredared / durstdared / durst
daydreamdaydreamed / daydreamtdaydreamed / daydreamt
dealdealtdealt
digdugdug
dightdighted / dightdighted / dight
disprovedisproveddisproved / disproven
dive (jump head-first)dove / diveddived
dive (scuba diving)dived / dovedived
dodiddone
drawdrewdrawn
dreamdreamed / dreamtdreamed / dreamt
drinkdrankdrunk
drivedrovedriven
dwelldwelt / dwelleddwelt / dwelled
E
eatateeaten
enwindenwoundenwound
F
fallfellfallen
feedfedfed
feelfeltfelt
fightfoughtfought
findfoundfound
fit (tailor, change size)fitted / fitfitted / fit
fit (be right size)fit / fittedfit / fitted
fleefledfled
flingflungflung
flyflewflown
forbearforboreforborne
forbidforbadeforbidden
fordofordidfordone
forecastforecastforecast
forego (also forgo)forewentforegone
foreknowforeknewforeknown
forerunforeranforerun
foreseeforesawforeseen
foreshowforeshowedforeshown / foreshowed
forespeakforespokeforespoken
foretellforetoldforetold
forgetforgotforgotten / forgot
forgiveforgaveforgiven
forsakeforsookforsaken
forswearforsworeforsworn
fraughtfraughtfraught
freezefrozefrozen
frostbitefrostbitfrostbitten
G
gainsaygainsaidgainsaid
getgotgotten / got
gildgilded / giltgilded / gilt
givegavegiven
gowentgone
grindgroundground
growgrewgrown
H
hagridehagrodehagridden
halterbreakhalterbrokehalterbroken
hamstringhamstrunghamstrung
hand-feedhand-fedhand-fed
handwritehandwrotehandwritten
hanghunghung
hang (kill by hanging)hanged / hunghanged / hung
havehadhad
hearheardheard
heaveheaved / hoveheaved / hove
hewhewedhewn / hewed
hidehidhidden
hithithit
holdheldheld
hurthurthurt
I
inbreedinbredinbred
inlayinlaidinlaid
inputinput / inputtedinput / inputted
insetinsetinset
interbreedinterbredinterbred
intercutintercutintercut
interlayinterlaidinterlaid
intersetintersetinterset
interweaveinterwove / interweavedinterwoven / interweaved
interwindinterwoundinterwound
inweaveinwove / inweavedinwoven / inweaved
J
jerry-buildjerry-builtjerry-built
K
keepkeptkept
kneelknelt / kneeledknelt / kneeled
knitknitted / knitknitted / knit
knowknewknown
L
ladeladedladen / laded
landslidelandslidlandslid
laylaidlaid
leadledled
leanleaned / leantleaned / leant
leapleaped / leaptleaped / leapt
learnlearned / learntlearned / learnt
leaveleftleft
lendlentlent
letletlet
lielaylain
lie (not tell truth) REGULARliedlied
lightlit / lightedlit / lighted
lip-readlip-readlip-read
loselostlost
M
makemademade
meanmeantmeant
meetmetmet
misbecomemisbecamemisbecome
miscastmiscastmiscast
miscutmiscutmiscut
misdealmisdealtmisdealt
misdomisdidmisdone
mishearmisheardmisheard
mishitmishitmishit
mislaymislaidmislaid
misleadmisledmisled
mislearnmislearned / mislearntmislearned / mislearnt
misreadmisreadmisread
missaymissaidmissaid
missendmissentmissent
missetmissetmisset
misspeakmisspokemisspoken
misspellmisspelled / misspeltmisspelled / misspelt
misspendmisspentmisspent
misswearmissworemissworn
mistakemistookmistaken
misteachmistaughtmistaught
mistellmistoldmistold
misthinkmisthoughtmisthought
misunderstandmisunderstoodmisunderstood
miswearmisworemisworn
miswedmiswed / misweddedmiswed / miswedded
miswritemiswrotemiswritten
mowmowedmowed / mown
N
No irregular verbs beginning with “N.”
O
offsetoffsetoffset
outbidoutbidoutbid
outbreedoutbredoutbred
outdooutdidoutdone
outdrawoutdrewoutdrawn
outdrinkoutdrankoutdrunk
outdriveoutdroveoutdriven
outfightoutfoughtoutfought
outflyoutflewoutflown
outgrowoutgrewoutgrown
outlayoutlaidoutlaid
outleapoutleaped / outleaptoutleaped / outleapt
outlie (not tell truth) REGULARoutliedoutlied
outputoutput / outputtedoutput / outputted
outrideoutrodeoutridden
outrunoutranoutrun
outseeoutsawoutseen
outselloutsoldoutsold
outshineoutshined / outshoneoutshined / outshone
outshootoutshotoutshot
outsingoutsangoutsung
outsitoutsatoutsat
outsleepoutsleptoutslept
outsmelloutsmelled / outsmeltoutsmelled / outsmelt
outspeakoutspokeoutspoken
outspeedoutspedoutsped
outspendoutspentoutspent
outspinoutspunoutspun
outspringoutsprang / outsprungoutsprung
outstandoutstoodoutstood
outswearoutsworeoutsworn
outswimoutswamoutswum
outtellouttoldouttold
outthinkoutthoughtoutthought
outthrowoutthrewoutthrown
outwearoutworeoutworn
outwindoutwoundoutwound
outwriteoutwroteoutwritten
overbearoverboreoverborne / overborn
overbidoverbidoverbid
overbreedoverbredoverbred
overbuildoverbuiltoverbuilt
overbuyoverboughtoverbought
overcastovercastovercast
overcomeovercameovercome
overcutovercutovercut
overdooverdidoverdone
overdrawoverdrewoverdrawn
overdrinkoverdrankoverdrunk
overeatoverateovereaten
overfeedoverfedoverfed
overhangoverhungoverhung
overhearoverheardoverheard
overlayoverlaidoverlaid
overleapoverleaped / overleaptoverleaped / overleapt
overlieoverlayoverlain
overpayoverpaidoverpaid
overrideoverrodeoverridden
overrunoverranoverrun
overseeoversawoverseen
overselloversoldoversold
oversetoversetoverset
oversewoversewedoversewn / oversewed
overshootovershotovershot
oversleepoversleptoverslept
oversowoversowedoversown / oversowed
overspeakoverspokeoverspoken
overspendoverspentoverspent
overspilloverspilled / overspiltoverspilled / overspilt
overspinoverspunoverspun
overspreadoverspreadoverspread
overspringoversprang / oversprung /oversprung
overstandoverstoodoverstood
overstrewoverstrewedoverstrewn / overstrewed
overstrideoverstrodeoverstridden
overstrikeoverstruckoverstruck
overtakeovertookovertaken
overthinkoverthoughtoverthought
overthrowoverthrewoverthrown
overwearoverworeoverworn
overwindoverwoundoverwound
overwriteoverwroteoverwritten
P
partakepartookpartaken
paypaidpaid
pleadpleaded / pledpleaded / pled
prebuildprebuiltprebuilt
predopredidpredone
premakepremadepremade
prepayprepaidprepaid
presellpresoldpresold
presetpresetpreset
preshrinkpreshrankpreshrunk
presplitpresplitpresplit
proofreadproofreadproofread
proveprovedproven / proved
putputput
Q
quick-freezequick-frozequick-frozen
quitquit / quittedquit / quitted
R
readread (sounds like “red”)read (sounds like “red”)
reawakereawokereawaken
rebidrebidrebid
rebindreboundrebound
rebroadcastrebroadcast / rebroadcastedrebroadcast / rebroadcasted
rebuildrebuiltrebuilt
recastrecastrecast
recutrecutrecut
redealredealtredealt
redoredidredone
redrawredrewredrawn
reevereeved / rovereeved / rove
refit (replace parts)refit / refittedrefit / refitted
refit (retailor)refitted / refitrefitted / refit
regrindregroundreground
regrowregrewregrown
rehangrehungrehung
rehearreheardreheard
reknitreknitted / reknitreknitted / reknit
relay (for example tiles)relaidrelaid
relay (pass along) REGULARrelayedrelayed
relearnrelearned / relearntrelearned / relearnt
relightrelit / relightedrelit / relighted
remakeremaderemade
rendrent / rendedrent / rended
repayrepaidrepaid
rereadrereadreread
rerunreranrerun
resellresoldresold
resendresentresent
resetresetreset
resewresewedresewn / resewed
retakeretookretaken
reteachretaughtretaught
retearretoreretorn
retellretoldretold
rethinkrethoughtrethought
retreadretreadretread
retrofitretrofitted / retrofitretrofitted / retrofit
rewakerewoke / rewakedrewaken / rewaked
rewearreworereworn
reweaverewove / reweavedrewoven / reweaved
rewedrewed / reweddedrewed / rewedded
rewetrewet / rewettedrewet / rewetted
rewinrewonrewon
rewindrewoundrewound
rewriterewroterewritten
ridridrid
rideroderidden
ringrangrung
riseroserisen
riverivedriven / rived
roughcastroughcastroughcast
runranrun
S
sand-castsand-castsand-cast
sawsawedsawed / sawn
saysaidsaid
seesawseen
seeksoughtsought
self-feedself-fedself-fed
self-sowself-sowedself-sown / self-sowed
sellsoldsold
sendsentsent
setsetset
sewsewedsewn / sewed
shakeshookshaken
shaveshavedshaved / shaven
shearshearedsheared / shorn
shedshedshed
shineshined / shoneshined / shone
shitshit / shat / shittedshit / shat / shitted
shoeshoed / shodshoed / shod
shootshotshot
showshowedshown / showed
shrinkshrank / shrunkshrunk
shriveshrived / shroveshriven
shutshutshut
sight-readsight-readsight-read
singsangsung
sinksank / sunksunk
sitsatsat
skywriteskywroteskywritten
slay (kill)slew / slayedslain / slayed
slay (amuse) REGULARslayedslayed
sleepsleptslept
slideslidslid
slingslungslung
slinkslinked / slunkslinked / slunk
slitslitslit
smellsmelled / smeltsmelled / smelt
smitesmotesmitten / smote
sneaksneaked / snucksneaked / snuck
sowsowedsown / sowed
speakspokespoken
speedsped / speededsped / speeded
spellspelled / speltspelled / spelt
spendspentspent
spillspilled / spiltspilled / spilt
spinspunspun
spitspit / spatspit / spat
splitsplitsplit
spoilspoiled / spoiltspoiled / spoilt
spoon-feedspoon-fedspoon-fed
spreadspreadspread
springsprang / sprungsprung
stall-feedstall-fedstall-fed
standstoodstood
stavestaved / stovestaved / stove
stealstolestolen
stickstuckstuck
stingstungstung
stinkstunk / stankstunk
strewstrewedstrewn / strewed
stridestrodestridden
strike (delete)struckstricken
strike (hit)struckstruck / stricken
stringstrungstrung
stripstripped / striptstripped / stript
strivestrove / strivedstriven / strived
subletsubletsublet
sunburnsunburned / sunburntsunburned / sunburnt
swearsworesworn
sweatsweat / sweatedsweat / sweated
sweepsweptswept
swellswelledswollen / swelled
swimswamswum
swingswungswung
T
taketooktaken
teachtaughttaught
teartoretorn
telecasttelecasttelecast
telltoldtold
test-drivetest-drovetest-driven
test-flytest-flewtest-flown
thinkthoughtthought
thrivethrived / throvethrived / thriven
throwthrewthrown
thrustthrustthrust
treadtrodtrodden / trod
troubleshoottroubleshottroubleshot
typecasttypecasttypecast
typesettypesettypeset
typewritetypewrotetypewritten
U
unbearunboreunborn / unborne
unbendunbentunbent
unbindunboundunbound
unbuildunbuiltunbuilt
unclotheunclothed / uncladunclothed / unclad
underbidunderbidunderbid
underbuyunderboughtunderbought
undercutundercutundercut
underfeedunderfedunderfed
undergounderwentundergone
underlayunderlaidunderlaid
underletunderletunderlet
underlieunderlayunderlain
underrununderranunderrun
undersellundersoldundersold
undershootundershotundershot
underspendunderspentunderspent
understandunderstoodunderstood
undertakeundertookundertaken
underthrustunderthrustunderthrust
underwriteunderwroteunderwritten
undoundidundone
undrawundrewundrawn
unfreezeunfrozeunfrozen
unhangunhungunhung
unhideunhidunhidden
unholdunheldunheld
unknitunknitted / unknitunknitted / unknit
unladeunladedunladen / unladed
unlayunlaidunlaid
unlead  REGULARunleadedunleaded
unlearnunlearned / unlearntunlearned / unlearnt
unmakeunmadeunmade
unreeveunreeved / unroveunreeved / unrove
unsayunsaidunsaid
unsewunsewedunsewn / unsewed
unslingunslungunslung
unspinunspununspun
unstickunstuckunstuck
unstringunstrungunstrung
unswearunsworeunsworn
unteachuntaughtuntaught
unthinkunthoughtunthought
unweaveunwove / unweavedunwoven / unweaved
unwindunwoundunwound
unwriteunwroteunwritten
upholdupheldupheld
upsetupsetupset
V
vexvexed / vextvexed / vext
W
wakewoke / wakedwoken / waked
waylaywaylaidwaylaid
wearworeworn
weavewove / weavedwoven / weaved
wedwed / weddedwed / wedded
weepweptwept
wetwet / wettedwet / wetted
whet  REGULARwhettedwhetted
winwonwon
windwoundwound
withdrawwithdrewwithdrawn
withholdwithheldwithheld
withstandwithstoodwithstood
wringwrungwrung
writewrotewritten
X
No irregular verbs beginning with “X.”
Y
No irregular verbs beginning with “Y.”
Z
No irregular verbs beginning with “Z.”

 

 

ที่มา

http://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs2.html