กริยา 3 ช่องฉบับเต็ม!!! Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า  Irregular Verb เราควรจะจำกันไว้นะ ด้านล่างนี้เป็นแบบสมบูรณ์ ทั้งหมดเรียงตามตัวอักษร ทั้งหมด 470 คำ A Infinitive Simple Past Past Participle abide abided / abode abided alight alighted / alit alighted / alit […]

Read Article →