Tip เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Grammar การดูตัวเลือก

การสอบ TOEIC จะมี Part ด้านการวัดไวยากรณ์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ และคำเชื่อม อยู่ที่ Part 5 ที่เรียกว่า Incomplete Sentences จำนวน 40 ข้อ โดยส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เก็บคะแนนได้เยอะพอสมควร ถ้าใครวิเคราะห์โจทย์เป็นและทำได้เร็ว ดังนั้นวันนี้มาลองดูเทคนิค การทำข้อสอบ TOEIC Grammar ด้วยวิธีการดูตัวเลือกกัน

สำหรับการทำข้อสอบที่ต้องดูตัวเลือกนั้นจะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ต้องการให้เราเติมคำประเภทไหนลงไปในช่องว่าง เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำบุพบท หรือคำวิเศษณ์ เป็นต้น แล้ววิธีการก็คือให้สังเกตคำที่อยู่ข้างหน้า และข้างหลังของช่องว่าง ว่าเป็นคำอะไร โดยคำหรือบริบทรอบข้างนี้จะเป็นตัวใบ้หรือบอกเราได้ว่า เราต้องเติมคำประเภทไหนลงไปในช่องว่าง มาลองดูตัวอย่างคำถาม

The Prime Minister is a………………person.
1. reason (N.)
2. reasonable (Adj.)
3. reasonably (Adv.)
4. reasoning (N.)

จากโจทย์ถ้าเราดูดีๆ ตำแหน่งหน้าช่องว่าง เป็น a คือ Article ที่ปกติต้องนำหน้าคำนาม แต่ด้านหลังช่องว่างก็มีคำว่า person ที่เป็นคำนามอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่วางหน้าคำนามเพื่อขยาย ก็ต้องเป็นคำประเภทคำคุณศัพท์ (adjective) จากนั้นเราก็มาดูตัวเลือกว่าคำไหน เป็นคำคุณศัพท์ ก็ง่ายมากมีอยู่เพียงข้อเดียวคือ reasonable ที่เป็น คำคุณศัพท์ ตัวเลือกข้อที่ 2 ดังนั้นคำตอบก็คือข้อนี้ เพราะตัวเลือกอื่นไม่ใช่คำคุณศัพท์เลย

ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้จะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น หาคำตอบได้ง่ายและถูกต้องโดยที่บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องแปลหรือทำความเข้าใจความหมายของทั้งประโยคเลยก็ได้แค่เรารู้ Part of Speech ที่โจทย์ต้องการให้เราเลือกก็พอ