Would rather และ Prefer ต่างกันยังไงมีวิธีใช้อย่างไรนะ

วันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวระหว่าง Would rather และ Prefer ซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สร้างความไม่ชัดเจนในหลายๆครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษของใครหลายคน เพราะมีความหมายและการใช้งานที่ใกล้เคียงกันมาก วันนี้มาดูความหมาย วิธีการใช้งาน และตัวอย่างประกอบ ของ Would rather และ Prefer กัน Would rather Would rather do something ชอบทำสิ่งหนึ่งมากกว่า Would rather do something than do something […]

Read Article →