สถานการณ์ Base case, Worst cases และ Best case scenario คืออะไร

เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยหรือเคยได้ยินสถานการณ์เหล่านี้ เช่น สถานการณ์ Base case, Worst cases และ Best case หรือ เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า scenario หรือ เหตุการณ์สมมติต่างๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบหลักๆ 1. Base case scenario หมายถึงเหตุการณ์หรือการคาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นไปอย่างปกติที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่างเช่น ทำงานได้เงินเดือนตามปกติ, ไปทำงานหรือไปโรงเรียนทันเวลา ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์พลิกพลันอะไร เป็นเรื่องปกติที่ทำได้อยู่แล้ว 2. Best […]

Read Article →