Blue collar กับ White collar คืออะไร

บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Blue collar กับ White collar ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษหมายถึงการแบ่งการทำงานที่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบก็คือ   White collar หมายถึง คนที่ทำงานในออฟฟิต พนักงานตามออฟฟิต มนุษย์เงินเดือน หรือผู้บริหาร ว่ากันง่ายๆเลยคืองานในห้องแอร์ ซึง คำว่า White  ที่แปลว่าสีขาวนั้นมาจากสีเสื้อที่พนักงานออฟฟิต มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายส่วนใหญ่จะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกัน     Blue collar หมายถึง คนทำงานที่ไม่ได้ทำในออฟฟิต […]

Read Article →