Urban กับ Rural แปลว่าอะไรนะ

มีใครเคยเห็นคำนี้บางไหม Urban กับ Rural แปลว่าอะไรรู้ไหม??? Urban หรือ Urban area แปลว่า ในเมือง ที่ชุมชนหนาแน่น Rural หรือ Rural area แปลว่า ชนบท หรือ เรียกแบบไม่เป็นทางการว่าบ้าน นอก นั้นเอง จะใช้คำว่า countryside ก็ได้เหมือนกัน แต่ปัญหามันมีอยู่ว่า เวลาเห็นคำใดคำหนึ่งใน 2 คำนี้ เรามักจะจำกันไม่ค่อยได้ […]

Read Article →