คำนามคืออะไร ? [Part2]

Common Nouns. หรือ สามานยนาม เป็นคำนามทั่วๆไป เช่น bird, cat , home, sky เป็นต้น แต่คำนามประเภทนี้ ยังแบ่งได้อีกนะ 2.1 Countable Noun เป็นคำนามที่สามารถนับได้เป็นจำนวน จะมีทั้งเป็นรูปเอกพจน์และพหูพจน์ 2.2 Uncountable Noun คำนามนับเป็นจำนวนไม่ได้ แต่สามารถบอกปริมาณมากน้อยได้ ซึ่งยังแบ่งได้อีก             – Mass Noun เป็นคำนามพวกมวลสาร […]

Read Article →