Talk และ Speak ต่างกันอย่างไร?

คำศัพท์คำว่า Talk กับ Speak เป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่เชื่อเถอะว่าก็ยังมีหลายคนที่ใช้สลับหรือก็ไม่มั่นใจเสียทีเดียวว่า Talk และ Speak เนี่ยความจริงแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรกันแน่ เพราะฉะนั้นวันนีมีลองดูคำอธิบายเพิ่มเติมและความหมาย รวมถึงตัวอย่างวิธีการใช้ของคำศัพท์ทั้ง 2 คำนี้กัน Talk = เราใช้ Talk พูดในเหตการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้พูดกับเหตการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่นพูดคุยกับเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว เป็นต้น ใช้ในการสนทนาหรืออธิบายบางสิ่งบางอย่าง เราสามารถใช้ Talk ได้กับ to หรือ […]

Read Article →