น้ำจืด น้ำเค็ม แล้วก็น้ำกร่อย ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรกันนะ

เพื่อนสงสัยกันไหมว่า น้ำจืด น้ำเค็ม แล้วก็น้ำกร่อย ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไร คำตอบก็คือ น้ำจืด เราเรียกว่า Fresh water น้ำเค็ม เรียกว่า Salt water ส่วนน้ำกร่อย ก็คือ น้ำที่เป็นส่วนน้ำเค็มกับน้ำจืดผสมกัน เราเรียกว่า Brackish water ซึ่งน้ำกร่อยเราสามารถพบเจอได้ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นปากอ่าวใกล้ทะเล ถ้าในประเทศไทยก็เช่น บริเวณใกล้ทางออกทะเลของแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร หรือ แม่น้ำแม่กลองในจังหวัดสมุทรสงคราม คราวนี้เพื่อนๆก็ทราบกันแล้วนะว่าจะเรียก น้ำจืด น้ำเค็ม แล้วก็น้ำกร่อย เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Read Article →