สำนวนภาษาอังกฤษ Put up or shut up!!

สำนวน Put up or shut up มีความหมายประมาณว่า ถ้าแก้อะไรไม่ได้ ก็ไม่ต้องพูดอะไร กล่าวคือ ทำอะไรซักอย่างให้มีประโยชน์ หากทำอะไรไม่ได้แล้ว ก็หุบปากซะ หากแยก เป็นส่วนๆ พิจารณาความหมายของสำนวนนี้ Put up + shut up Put up ในที่นี้จะหมายถึง การเสนออะไรที่มีสาระ ที่มีประโยชน์ Shut up ก็คือ การหยุดพูด […]

Read Article →