ทุกๆวัน ทุกๆเดือน ทุกๆปี ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะพูดว่า ทุกๆวัน ทุกๆเดือน ทุกๆปี เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรดีนะ การที่เราเรียกการระบุ ทุกๆวัน ทุกๆเดือน ทุกๆปี เหล่านี้ว่าเป็นการบอกความถี่ Frequency หรือ การบอกครบรอบตามเวลา Periodicity ซึ่งมีได้หลากหลายดังตัวอย่างต่อไปนี้ Hourly ทุกๆชั่วโมง Daily ทุกๆวัน Semi-weekly ทุกๆครึ่งอาทิตย์ หรือ 2 ครั้งต่ออาทิตย์ Weekly ทุกๆอาทิตย์ Demi-semi-monthly ทุกๆ 3 ครั้งต่ออาทิตย์ […]

Read Article →