คำว่า Period แปลว่าอะไรได้บ้างนะ

มีใครสังเกตหรือทราบกันไหมว่าคำว่า Period นั้นสามารถแปลได้หลากหลายความหมายเลย ไม่ว่าจะเป็น Period แปลว่าได้ว่า ระยะเวลา ช่วงเวลา คาบเวลา Period แปลว่า ประจำเดือนหรือรอบเดือนของผู้หญิง Period แปลได้ว่า จุด Full Stop (.) ในประโยค ซึ่งหมายถึงว่า จบประโยค จบแล้วนะ คำไหนคำนั้น เข้าใจนะ ซึ่งเรามักจะสังเกตได้ว่าในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ British มักจะเรียก จุด (.) ว่า […]

Read Article →