Performa invoice กับ Proforma invoice คำไหนถูกต้องกันแน่

สำหรับใครที่จะต้องทำการซื้อขายกับบริษัทจะต้องขอเอกสารใบ PI ซึ่งเป็นเอกสารที่ ผู้ขายจะต้องส่งให้ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการเสนอหรือยืนยันการเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการขายสินค้านั้น ๆ ว่าแต่ทีนี้ตัวย่อ PI นี้ย่อมาจากอะไรกันนะ ก็ย่อมาจาก Performa invoice หรือ Proforma invoice ไง คำไหนกันหว่า นั้นนะสิ Performa หรือ Proforma คำไหนถูกต้องกันแน่ คำที่ถูกต้องก็คือ PI นี้ย่อมาจาก Proforma invoice (Pro forma […]

Read Article →