คำนามคืออะไร ? [Part3]

จากคำนามคืออะไร ? [Part2] มาต่อกับคำนามประเภท Collective Nouns กัน 3.       Collective Nouns หรือ สมุหนาม คำนมหมู่กลุ่มพวก จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบท ได้แก่ Group, Team, Class, Family, audience (ผู้ชม),government ตัวอย่าง เอกพจน์ : The team wins the game. (มองทีมเป็นหน่วยเดียว) […]

Read Article →

คำนามคืออะไร ? [Part1]

คำนามคือคำที่ให้ความหมายหลัก เป็นได้ทั้ง ประธาน กรรม และส่วนเติมเต็ม ซึ่งคำนามที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็พวก คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าคำนามนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้        Proper Nouns.        Common Nouns.          Collective Nouns. แล้วแต่ละประเภท มันเป็นอย่างไร และมีลักษณะเด่นแบบไหน มาดูกัน 1.       Proper Nouns. […]

Read Article →