No. ตามด้วยตัวเลข คืออะไรนะ???

เพื่อนๆเคยเขียนตัวเลขบอกลำดับในภาษาอังกฤษบ้างไหม เราเขียน No ไว้นำหน้าตัวเลขกันใช่ไหม แล้วสงสัยกันหรือป่าวว่ามันย่อมาจากอะไร แล้วทำไมต้องเขียนว่า No กันนะ No นั้นย่อมาจาก Numero หรือ Numero sign มาจากภาษาลาติน เพี้ยนจาก numerus แปลว่า by the number, with the number หรือ ตัวนับนั้นเอง ส่วนการที่เราจะอ่านคำว่า No เราสามารถออกเสียงอ่านได้ว่า Number […]

Read Article →