New Year’s Resolution หมายความว่าอะไรกัน จะตอบยังไงดีนะ

เพื่อนๆรู้ไหมว่า New Year’s Resolution หมายความว่าอะไรกันนะ คำว่า New Year’s Resolution นั้นก็คือ การตั้งเป้าหมาย (Goal) ที่เราอยากจะทำให้สำเร็จในปีใหม่ นั้นเอง โดยประวัติของ New Year’s Resolution นั้นมีประวัติการของการเริ่มต้นกันมานาน ตั้งแต่สมัยบาบิโลน เมื่อ 4พันปีก่อน โดยในช่วงขึ้นปีใหม่ทุกคนจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาได้สัญญากับพระเจ้าในปีที่แล้วพวกเขาจะต้องตอบแทนพระเจ้าตามสิ่งที่เขาเคยสัญญาไว้ แล้วจึงขอพรในสิ่งที่จะทำในปีใหม่และให้คำมั่นสัญญากับพระเจ้า เพราะหากไม่ตอบแทนสิ่งที่เคยสัญญาไว้ในปีต่อๆไปเขาก็จะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จ มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า New Year’s Resolution ในประโยคภาษาอังกฤษกันดีกว่า […]

Read Article →