การเจรจา ในภาษาอังกฤษ Negotiating a project

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ในการ เจรจา เกี่ยวกับงาน หรือโครงการต่างๆ (Negotiating a project) ที่เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ลองจดจำไว้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะจ้า Asking for information ·         What are you usual charges(fees/rates) for…? ·         Can you give me some more information about…? Requests […]

Read Article →