Need vs Want ใช้อันไหนแน่

เพื่อนๆเคยสับสนกับ 2 คำนี้หรือเปล่า? หรือว่าบางคนอาจจะไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง คำว่า Want กับ Need ว่ามันต่างกันอย่างไร ทั้งๆที่ทั้ง 2 คำนี้แปลว่า ต้องการเหมือนกัน จริงๆแล้วคำว่า Want นั้นเราหมายความว่า ต้องการ ใช้กับสิ่งที่เราต้องการ แต่ไม่ได้จำเป็นมาก (ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมาย อาจะแค่ว่าเราอยากได้เท่านั้น) ส่วนคำว่า Need ก็หมายความว่า ต้องการ เหมือนกัน แต่ใช้กับสิ่งที่เราต้องการมากๆ จำเป็นมากๆ ไม่สามารถขาดได้เลย เช่น […]

Read Article →