Lemon กับ Lime ต่างกันยังไง ?

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าระหว่าง Lemon กับ Lime ต่างกันยังไง แล้วมะนาวเราจะเรียกว่า Lemon หรือ Lime กันนะ บทความนี้มีคำตอบ ฝรั่งจะเรียก มะนาวที่มีเปลือกสีเหลืองๆและมีผลขนาดใหญ่(บางลูกขนาดเท่ากำมือเลยละ)ว่า Lemon ส่วนมะนาวที่มีผลสีเขียวๆผลเล็กกว่าเป็นแบบมะนาวบ้านเราที่เราพบเห็นกันบ่อยๆฝรั่งเขาจะเรียกว่า Lime นั้นเอง Lemons are yellow and big in size. Limes are green and small. จริงๆแล้วทั้ง […]

Read Article →