เข้าใจความหมายของ Last กับ Latest

มีใครสับสนหรือว่าเคยใช้คำผิดกันไหมระหว่างสองคำนี้ Last กับ Latest ว่ามันต่างกันอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไร ความหมายของ Last กับ Latest Last หมายความว่าอันดับสุดท้าย จบแล้วไม่มีอีก ซึ่ง ตรงข้ามกับคำว่า First นั้นเอง Latest หมายความว่า ล่าสุด อาจจะมีมาอีกก็ได้ มาดูตัวอย่างการใช้งานกันดีกว่า ตัวอย่างการใช้คำว่า Last My horse was last in the race. […]

Read Article →