เมื่อต้องพูดว่า ฉันคิดว่า… แต่ไม่อยากใช้ I think…

การแสดงความคิดเห็นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามักใช้ในการสนทนา ใช้ในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา หาแนวทางออกร่วมกันกับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อร่วมงาน เพื่อนในกลุ่ม และแม้แต่ครอบครัวก็เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นที่เป็นภาษาอังกฤษเรามักจะใช้ประโยค ว่า I think… อยู่เป็นประจำ แต่รู้ไหมว่ายังมีอีกหลายประโยคที่สามารถแสดงความคิดที่เราอยากจะออกความเห็นเหล่านั้นได้ มาลองดูกันเลยว่ามีประโยคอะไรบ้าง Ways to Say “I THINK…” I feel… I honestly believe that… From my point of View… I […]

Read Article →

ฉันคิดว่า… แสดงความคิดเห็นภาษาอังกฤษ

การแสดงความคิดเห็นเป็นการโชว์แนวความคิดในอีกแง่มุมของเราเพื่อให้ผู้อื่นได้คิดตามได้ เห็นในอีกด้านของแนวคิด ซึ่งในภาษาอังกฤษเรามักจะใช้บ่อยด้วยคำว่า I think…. แต่ความจริงแล้วในภาษาอังกฤษไม่ได้มีแค่ I think… นะแต่ยังมีอีกหลายคำที่เราสามารถใช้ทดแทนได้ ดังนี้ In my opinion… If you ask me… As far as I can see… As far as I’m concerned… I feel…. […]

Read Article →