เรื่องของ “Homemade” กับ “Handmade”

ของอันนี้ทำโดย “Homemade” หรือ “handmade” มันคือความหมายเดียวกันไหมนะ? คำตอบคือ ต่างกันนะจ๊ะ   Homemade แปลได้ว่า ทำจากที่บ้าน ซึ่งอาจจะทำจากเครื่องจักร ที่สามารถผลิตได้เหมือนตามโรงงาน แต่ว่าเขาทำที่บ้านก็เรียกว่า Homemade เหมือนกัน   Handmade แปลได้ว่า ทำด้วยมือ ไม่ได้ใช้เครื่องจักร ซึ่งอาจจะทำที่โรงงานก็ได้ ไม่ได้ทำที่บ้าน   ของที่ทำด้วยมือ หรือ Handmade ปกติจะให้ความรู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่า มีคุณภาพกว่าที่ใช้เครื่องจักรทำกัน เช่น […]

Read Article →