Grand คือจำนวนเงินเท่าไรกัน

มีใครดูหนังหรือซีรี่ฝรั่งแล้วเคยได้ยินคำนี้บ้าง Grand ซึ่งจะได้ยินเวลาพูดถึงเงินมักจะบอกว่า 5 Grand, 10 grand ว่าแต่ Grand นี้มันหมายถึงเงินเท่าไรกันนะ Grand นั้นหมายถึงจำนวนเงิน 1,000 (1พัน) อาจจะเป็น 1,000 $, 1,000 £ หรือ 1,000 บาท ก็ได้ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆใช้หน่วยเงินเป็นอะไร ถ้าบอกว่า 5 grand ก็คือ 5,000 10 grand […]

Read Article →