Gold digger คืออะไร หมายถึงอะไรอะ?

คำว่า Gold digger สามารถแปลได้ตรงๆตัวเลยว่า พวกขุดทอง ซึ่งสมัยก่อนจะมีเหมืองทอง พวก Gold digger หรือพวกแสวงโชคก็จะพากันไปขุดทอง นอกจากนี้ Gold digger ยังมีความหมายในทางลบ ซึ่งมีความหมายว่า พวก หวังรวยทางลัด ตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้บ่อยๆก็คือ ผู้หญิงที่ ชอบผู้ชายรวยๆ เพื่อที่จะหวังรวยทางลัด นั้นเอง ตัวอย่าง Gold digger ต่างประเทศ มาดูตัวอย่าง Gold digger ในไทย […]

Read Article →