ชุดคำศัพท์ที่ควรระวังมักใช้สลับกันบ่อย

ครั้งนี้มาดูชุดคำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่มักสับสน ใช้ปนกันสลับกันไปมา บางครั้งก็สะกดอีกแบบ แต่จะใช้ความหมายอีกแบบก็มี ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น และจพให้ได้มากขึ้นว่าแต่ละคำสะกดแบบไหน แล้วแปลว่าอะไรกันแน่นั้น มาดูชุดคำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมๆกันเลย ชุดที่1 Raise (V.) แปลว่า ยก  ขึ้น เช่น Raise your hand. Rise (V.) แปลว่า ลุกขึ้น ขึ้น เช่น The sun rises at 6.00 AM […]

Read Article →

Exit กับ Exist ออกเสียงคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะ

แม้ว่าจะออกเสียงคล้ายๆกันแต่ความหมายคนละเรื่องเลย สำหรับ2คำนี้ คำแรก Exit  อันนี้คงเคยเห็นตามประตูหนีไฟ หรือ โรงหนังนะและเห็นกันบ่อยๆ แปลว่า ทางออก ตัวอย่างคำนาม The EXIT is this way, my friend ตัวอย่างคำกริยา I needed to EXIT the building to get to my car. อีกคำหนึ่ง […]

Read Article →