การตอบคำถามของ Have you ever …? ที่ถูกต้อง ต้องตอบอย่างไร

เพื่อนสงสัยกันไหมว่า การจะตอบคำถามที่ว่า Have you ever …? ซึ่งหลายๆคนมักจะตอบผิด แล้วเราควรจะตอบว่าอย่างไรละ Have you ever …? นั้นแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณเคย … หรือเปล่า ตัวอย่างคำถามที่ถาม Have you ever …? เช่น Have you ever been London before? คุณเคยไป UK มาก่อนไหม? […]

Read Article →

มาอัพเดท Present Perfect กันเถอะ

We use the present perfect when we talk about unfinished time เราจะใช้ present perfect เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จ หรือเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำมาแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงจะทำต่อเนื่องไป ทีนี้เรามาแยกเรื่อง ช่วงเวลาเกี่ยวกับการเริ่มต้น กับการสิ้นสุด แบบไหนเรียกว่า Finished Time  แบบไหน Unfinished Time  และแบบไหน Not Started Time Finished […]

Read Article →