คำปฏิเสธซ้ำซ้อน Double Negative

Double Negative คือการใช้คำปฏิเสธซ้ำซ้อนในประโยคเดียวกัน ทำให้คนที่ฟังหรืออ่านสับสน เช่น   “I don’t have no money” << ผิดนะจ๊ะ ”I have no money” ที่ถูกต้อง   “I don’t know nothing” แบบนี้ผิด “I don’t know anything” ที่ถูกต้อง   […]

Read Article →