หน่วยเวลาในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะ

เพื่อนๆทราบกันไหมว่าหน่วยของเวลา Unit of time นอกจากจะมีการนับหน่วยของเวลาเป็น วินาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี เหล่านี้แล้ว ยังมีหน่วยของเวลาที่ใหญ่กว่านั้นเอง มาดูกันเลยว่าแต่ละหน่วยของเวลาที่มีขนาดใหญ่ใช้เวลานานๆในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง Biennium แปลว่า 2 ปี Olympiad แปลว่า 4 ปี (จะเหมือนกับกีฬาโอลิมปิก ที่จะมีการจัดงานทุกๆ 4 ปี) Lustrum แปลว่า 5 ปี หรือครึ่งทศวรรษ […]

Read Article →