Color vs Colour ใช้คำไหนกันแน่นะที่ถูกต้อง

Color และ Colour ทั้งสองคำสะกดต่างกัน ว่าแต่ตัวไหนกันนะที่สะกดคำและเขียนได้ถูกต้องกันแน่อะ? คำตอบก็คือ ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันแปลว่า สี นั้นเอง ทั้งสองคำนี้สามารถใช้ได้นะ เขียนได้ถูกต้องเหมือนกัน โดย   Color นั้นเป็นการเขียนและสะกดคำแบบ US American นอกจากคำว่า Color แล้วก็ยังมี Colored, coloring, colorer, colorful, and discolor คำพวกนี้เป็นกันสะกดแบบ US American ทั้งหมดเลย […]

Read Article →