Co.,Ltd คืออะไร

เจอกันบ่อยใช่ไหม กับ  Co.,Ltd เห็นต่อท้ายบริษัทหลายบริษัท รู้หรือไม่ว่าย่อมาจากอะไร Co., Ltd. ย่อมาจาก  Company Limited  แปลว่า บริษัทจำกัด นอกจากนี้ยังมีคำเหล่านี้ Part., Ltd. ย่อมาจาก Partnership Limited แปลว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด Pub Co., Ltd ย่อมาจาก  Public Company Limited แปลว่า บริษัท มหาชน […]

Read Article →