ร้องตามเพลง พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร

ตอนเวลาเพื่อนๆอาบน้ำหรือขับรถอยู่มีใคร เปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงตามไปด้วยบ้าง ยกมือขึ้น ว่าแต่คำว่าร้องเพลงตามเพลงที่เปิด หรือว่า ร้องตามเพลง ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรดีนะ สำหรับภาษาอังกฤษ คำว่า ร้องตามเพลง ก็คือ Sing along หรือ Singalong มาดูตัวอย่างการใช้ในประโยคกันหน่อย The radio station played a Disney’s Frozen song, and I found myself singing along […]

Read Article →