Bottleneck คืออะไร

Bottleneck แปลได้ตรงตัวว่าคอขวด ว่าแต่คอของขวดนะหรอ ว่าแต่แล้วมันหมายความอะไรกันละบทความนี้มีคำตอบ Bottleneck นั้นหมายความว่า คอขวด หรือ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นคอขวด ทำให้ติดขัด เปรียบเสมือนท่อน้ำหรือขวดน้ำที่มีส่วนที่เป็นท่อเล็กๆที่เป็นคอขวด ทำให้วัตถุหรือของเหลวมีการผ่านไปได้ยาก ทำให้เกิดการติดขัด นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องการจราจรที่มักจะติดๆขัดกันอยู่บ่อยๆโดยเราจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า Traffic bottleneck ซึ่งมักจะเกิดจากหลายๆสาเหตุ เช่น ฝนตก, มีอุบัติเหตุ, มีการซ่อมผิวจราจร หรือแม้กระทั้งถนนแคบ และ ช่วงโรงเรียนเปิดหรือเลิกงาน มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า Bottleneck ในประโยคภาษาอังกฤษกันดีกว่า The Final inspections […]

Read Article →