Tense คือ อะไร? [Part 3] ว่าด้วยเรื่อง Past Tense ทำความเข้าใจ และเทคนิคการจดจำนำไปใช้แบบง่ายๆ

ครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่อง Past Tense หรืออดีตกาล โดยรูปแบบในภาษาอังกฤษที่บอกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว หรือเกิดขึ้นในอดีต ภาษาอังกฤษก็จะแตกต่างกับกับประโยคในภาษาไทยอย่างที่บอกไปแล้วใน [Part1] และ [Part2] ที่ว่าภาษาไทยเรานั้นจะมีคำขยายหรือคำบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นช่วงเวลาใด ในขณะที่ภาษาอังกฤษบางครั้งจะไม่มีคำบ่งบอกแต่จะใช้วิธีการผันกิริยาในประโยคนั้นๆ ให้เข้าใจว่าเนี่ยที่กำลังพูดอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องปัจจุบันนะและไม่ได้เป็นเรื่องในอนาคตด้วย แต่เป็นเรื่องในอดีตเป็นการชี้เฉพาะให้ผู้ฟังเข้าใจ ซึ่ง Past Tense ก็ยังคงแบ่งออกเป็น 4 แบบย่อยๆเช่นกันดังนี้ (นี่จะเป็นรูปแบบประโยค วิธีการนำไปใช้ในแต่ละเหตุการณ์ของอดีตการณ์ เพื่อให้เข้าใจง่ายเพิ่มมากขึ้น) 1.    Past Simple Tense        Subject + […]

Read Article →