การพูดว่าไม่เคยทำอะไรเป็นภาษาอังกฤษ

การพูดว่าไม่เคยทำอะไร ไม่เคยทานอะไร ไม่เคยรู้จักกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก่อน เป็นภาษาอังกฤษ นั้นมักใช้ Never ซึ่ง Never เป็นคำวิเศษแสดงความถี่ หรือ adverb of frequency  ที่แปลว่าไม่เคย ใช้บอกว่าไม่เคยทำกริยาใดๆ มีโครงสร้างการใช้ดังนี้ 1. Subject + Never + Verb 2 ตัวอย่าง Tam never knew what Nan likes. She never […]

Read Article →