การใช้ Do Does Did

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้การใช้ Do Does Did แบบง่ายๆ สั้นๆ และนำไปใช้ได้จริง มาดูกันทีละตัวเลย +Do -Don’t = Do not ใช้กับประธาน I, You, They, We ตัวอย่าง I don’t have a cat. You don’t like me. We don’t […]

Read Article →