คำว่า เพิ่ม ไม่ได้มีแค่คำว่า Increase

เมื่อเรานึกถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นใรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เรามักจะใช้คำว่า Increase มาประกอบในรูปประโยคภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเพิ่ม มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้รูปประโยคภาษาอังกฤษของเราดูมีมิติมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นของคำว่า Increase กันเถอะ Extend: เป็นคำกริยา หมายถึง ต่อ ขยาย งอกเงย ตัวอย่างประโยค The caves extend for some 20 kilo-meters. Expand: เป็นคำกริยา หมายถึง ขยาย พัฒนา […]

Read Article →