คำศัพท์วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งน้องๆนักเรียนนักศึกษา คนทำงานทั่วไปจะถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวัน หลายๆคนก็คงจะทราบถึงความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญหรือเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก ให้แก่ประชาชน โดยในปีเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย อีกด้วย เอาล่ะทีนี้ถ้ามีฝนั่งถามว่าวันที่ 10 ธันวาคม ทำไมถึงหยุด? เป็นวันสำคัญอะไรหรอ? แบบนี้ อย่างน้อยๆเราต้องรู้จักคำศัพท์ วันรัฐธรรมนูญ ว่าใช้คำว่า Constitution Day และทราบหรือไม่ว่า […]

Read Article →