เจาะลึก Present Simple Tense ใช้ง่าย

Present Simple Tense เป็น tense พื้นฐานเบื้องต้นที่ใช้ง่าย ใช้คล่อง หากแต่ เพื่อเพิ่มความรู้การใช้ง่ายใช้คล่องของ Present simple ให้แม่นให้เป๊ะยิ่งขึ้น ครั้งนี้มาเจาะลึก แบบ get deep into. จากที่เคยบอกไปแล้วว่า  Present Simple มีโครงสร้าง Subject + V1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ กิจวัตรประจำวัน และเหตุการณที่เป็นความจริงขณะพูด แต่เพื่อให้เพิ่ม know how […]

Read Article →